الماس کوه نور

 Darya-ye Noor Diamond

سرویس خبری مجله بین المللی معمار و مد امروز:  این الماس بی نظیر، یکی از بزرگترین الماس‌های شناخته شدهٔ جهان است. این الماس هم‌اکنون در موزه جواهرات ملی ایران در خیابان فردوسی تهران قرار دارد. دریای نور که جزو معروفترین جواهرات سلطنتی دنیا به حساب می آید،

سرگذشت عجیب و پرفراز و نشینی داشته. دریای نور سال هاست که در ایران است. وزن این الماس هفت مثقال و ۲۰ نخود (درحدود 182قیراط ) و به رنگ صورتی است. زمان قدیم رسم بود که پادشاهان به دستان خود بازوبند می بستند، دریای نور تا زمان ناصرالدین شاه در وسط یکی از بازوبندهای سلطنتی نصب می شد اما بعد از اینکه استفاده از بازوبند از مد افتاد و همه به کلاه گذاشتن روی آوردند، دریای نور هم روی تزئینات کلاه ها قرار گرفت.

 

بالا