هتل باغ با حغظ تعادل بین طبیعت و معماری

 
طراحی هتل باغ
طراحی و معماری هتل باغ مورِت (Myrtle) چین، یک توالی از هارمونی بین طبیعت و معماری را به رخ می کشد. فرم دوار و حلقه ای هتل در یک باغ با گل های مورِت واقع شده که یکی از بزرگترین باغ های آسیای شرقی می باشد. 
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ

طراحی هتل باغ

طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
طراحی هتل باغ
نما
نما
نما
پلان هتل
پلان هتل
پلان هتل
پلان هتل
پلان هتل
پلان هتل
مقطع
مقطع
مقطع
دیاگرام
دیاگرام
منبع: archdaily.com