جشنواره برنده خلاق

هدف از برگزاری این جشنواره معرفی و ایجاد فضایی شایسته برای طراحان وسازندگان خلاق هنری در زمینه معماری ، جواهرات و لباس میباشد.

 

این جشنواره در سه بخش برگراز میشود:

• روز اول سخنرانی
•روز دوم مسابقه
• روز سوم نمایشگاه

روز مسابقه سه نفر برنده خلاق در سال از نظر هیئت داوران معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.

شرکت کنندگان جشنواره برنده خلاق
در زمینه معماری ،مد و جواهرات

این جشنواره با حضور گرم
۱)مقامات عالی رتبه و سفیران
۲)مهندسین
۳)برندها ی متریال معماری ،مد و جواهرات
۴)پایگاه خبری و رسانه ها
برقرار خواهد شد.

در تاریخ ۱۲م سخنرانی از ساعت ۱۶الی ۲۰در ط هشتم مجتمع آوا سنتر،با سخنرانی اساتید برجسته
در زمینه معماری ، مد،جواهرات.

در تاریخ ۱۳م مسابقه از ساعت ۱۶ الی۲۰ در ط هشتم مجتمع آوا سنتر،شرکت کنندگان با ارسال کار خود به مسابقه راه یافته و پس از دفاع از کار خود، نفرات خلاق اول تا سوم با آرای هیئت داوران مشخص و انتخاب میشوند.

روز ۱۴م از ساعت ۱۲ الی ۲۰ روز نمایشگاه در طبقه همکف برگزار خواهد شد، با حضور طراحان خلاق
برگزار میگردد.

*شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشن درصورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد(۱۰۰نفر) سخنرانی و مسابقه برگزار نخواهد شد و در روز ۱۲م و۱۳ م تیرماه در ط هشتم نمایشگاه برگزار میشود برای نشان دادن آثار هنرمندان عزیز و هزینه آن ۴۰۰ تومان میباشد و در روز ۱۴م در ط همکف نمایشگاه آثار برگزار میشود و ورودی آن بصورت مجزا۴۰۰ تومان میباشد*

‌‎براى كسب اطلاعات در شركت كردن در سه بخش ( سخنرانى ، مسابقه و نمايشگاه ) و اسپانسر شدن در اين جشنواره ( مالى ، معنوى و رسانه ) با ما در ارتباط باشيد ‎
———————————————————————
٠٩١٢٢٠٧٨٥٩٤
٠٢١٨٨٥٥١٦٧٣

بالا